Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zapalenie wielomięśniowe

Zapalenie wielomięśniowe w skrócie PM (polymyositis) to stan zapalny przynajmniej kilku mięśni, zazwyczaj szkieletowych. Zmiany zapalne mogą dotyczyć również serca, stawów, płuc, przewodu pokarmowego, czy też naczyń krwionośnych.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zapalenia wielomięśniowego

Jego szczególną odmianą jest zapalenie skórno-mięśniowe, które charakteryzuje się tym, że oprócz problemów z mięśniami dochodzą jeszcze zmiany skórne. PM należy do grup chorób o podłożu reumatycznym, zwanych układowymi schorzeniami tkanki łącznej.

Płeć i wiek chorych

Zapalenie wielomięśniowe tak naprawdę może wystąpić w każdym wieku, lecz wyróżniamy dwa szerokie szczyty zachorowań. Postać dziecięca przypada na 10. - 15. rok życia, natomiast postać dorosłych ujawnia się między 30. a 65. rokiem życia. U pacjentów powyżej 55 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że PM współistnieje z chorobą nowotworową. Rak bardzo często pojawia się przed wystąpieniem objawów zapalenia wielomięśniowego i dotyczy najczęściej narządów rodnych, płuc, przewodu pokarmowego i sutka. Przypadłość ta dotyka częściej kobiety niż mężczyzn. Jest to dość istotna cecha wielu chorób reumatycznych.

Przyczyny zapalenia wielomięśniowego

Przyczyny w dalszym ciągu nie zostały rozpoznane, choć najprawdopodobniej duży wpływ mają czynniki autoimmunologiczne. PM może powstać na skutek zakażenia wirusowego. W tym przypadku bardzo często dochodzi do schorzenia autoimmunologicznego. Układ odpornościowy jest zbyt aktywny w walce z wirusem, np. grypy, HIV i dochodzi do niszczenia w organizmie własnych komórek i tkanek. Eitiologia może być również wynikiem zmian naczyniowych. Należy wspomnieć, że szczególnie narażone na zapalenie wielomięśniowe są osoby, które posiadają antygen HLA-DR3.

Przebieg i rokowania

Zapalenie wielomięśniowe jest spowodowane nadmierną produkcją limfocytów B oraz autoprzeciwciał. Pomiędzy włóknami, wokół żylnych naczyń krwionośnych tworzą się nacieki zapalne. Choroba może mieć określone stadia, m.in. ostry, podostry lub przewlekły. Jeżeli PM zaatakuje mięsień sercowy lub mięśnie odpowiedzialne za oddychanie, może to skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla życia.

Jeśli chodzi o rokowania, to pięcioletnie przeżycie dotyczy około 50% chorych. Jeżeli leczenie jest właściwe, a płuca i serce działają prawidłowo, to prawdopodobieństwo przeżycia dziecięciu lat od zdiagnozowanej choroby dotyczy 80% chorych.

Zapalenie wielomięśniowe bardzo często współistnieje z inną chorobą reumatyczną, np. chorobą tkanki łącznej. Zwiększa również, aż dwukrotnie istnienie nowotworu złośliwego. Ryzyko rozwoju raka rośnie wraz z wiekiem.

Cztery kryteria rozpoznawcze zapalenia wielomięśniowego

Według Bohana i Petera, jeżeli spełnione są wszystkie cztery kryteria, wtedy PM jest pewne, jeżeli trzy, to prawdopodobne, a jeżeli dwa, wtedy zapalenie wielomięśniowe jest możliwe.

  1. Pojawia się narastające osłabienie mięśni pasa barkowego i/lub biodrowego.
  2. Obraz histologiczny jest typowy dla zapalenia wielomięśniowego.
  3. Występuje zwiększona aktywność kinazy keratynowej aldoazy w surowicy.
  4. Zauważalne są cechy pierwotnego uszkodzenia mięśni w elektromiografii.

Leczenie zapalenia wielomięśniowego

Nie ma skutecznego lekarstwa, które wyleczyłoby tę ciężką przypadłość. Leczenie ma charakter tylko i wyłącznie objawowy. Jeżeli choroba jest w stanie zaostrzenia, konieczne jest przyjmowanie preparatów kortyzonowych. Jeśli pomimo zażywania odpowiednich środków nie przynosi to odpowiednich skutków, konieczne jest włączenie do leczenia leków immunosupresyjnych. W ostrej fazie choroby tylko ćwiczenia bierne mogą zapobiegać przykurczom mięśni. Bardzo dobry efekt dają ćwiczenia w wodzie. Istotny jest również odpoczynek w pozycji leżącej. Jeżeli zapalenie wielomięśniowe współistnieje z nowotworem, bardzo często konieczna jest operacja, także chemioterapia lub radioterapia.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zapalenia wielomięśniowego

Dolegliwości karku

Dolegliwości karku nie należy bagatelizować. Mogą one oznaczać bardzo poważną chorobę, która może zagrażać nawet życiu. Najczęstszymi dolegliwościami karku są bóle oraz sztywność. Ból karku może mieć charakter tępy, ciągnący, przeszywający lub kłujący. Zesztywnieniu karku towarzyszyć może gorączka lub też dolegliwoś... czytaj więcej

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Zbyt mała ilość żelaza w organizmie skutkuje powstawaniem  erytrocytów (czerwonych krwinek ) mniejszych niż prawidłowe. Erytrocyty te zawierają mniej hemoglobiny. W następstwie tej niedokrwistości, podobnie jak w  niedokrwistości o innych przyczynach, maleje zdolność krwi do transportu tlenu, co skutkuje zmniejszeniem utlenowania tka... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Może warto sprawdzić ciśnienie tętnicze u dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności